suomeksi in english
Företaget Service Tag kontakt
AllmäntUppgiftVårt servicekoncept

Soctors uppgift

Alla företag är i sista hand serviceföretag.
Företagen beter sig som människor, eftersom de är uppbyggda av människor.
I människorna och i företagen finns en gemensam mänsklig aspekt som strävar efter att neka otrevliga  saker genom att bibehålla nuläget och motsätta sig förändringar.

Förmåga att se marknadsförändringar och förmåga att erkänna företagets faktiska situation mäts i ekonomiska resultat på kort eller på lång sikt.
Företagen förändras inte, människorna förändrar dem.

Människorna förändrar företagen genom att ändra på företagets strategi, struktur och processer.
Det vill säga på marknaden, produkterna och verksamhetssätten. Detta är företagsledningens uppgift.

Soctor hjälper företagsledningen med dessa uppgifter.

Soctor Oy   |   Brunkomin Rantatie 155, 10410 Åminnefors   |   Finland   |   Tfn +358 50 556 7673   |   Fax +358 19 238 925   |   [email protected]