suomeksi in english
Företaget Service Tag kontakt
Service

Service

Konsulttjänster

 • Konsulttjänster för företagsledning
 • Sourcing- och nätverksservice    
 • Konsulttjänster för restaurangverksamhet

Skolningstjänster

 • Planerings- och administrativatjänster
 • Sourcing- och nätverksservice
 • Skolning och utbildning

Tjänster för företagsägare

 • Managementtjänster
 • Management turnover
 • Leda förändringsprocesser
 • Ledarskapets undantagssituationer
 • Styrelsearbete
 • Tillväxt
 • Sanering
 • Strategiarbetets inriktning
 • Kedjeverksamhet i dagligvaruhandeln

Soctor Oy   |   Brunkomin Rantatie 155, 10410 Åminnefors   |   Finland   |   Tfn +358 50 556 7673   |   Fax +358 19 238 925   |   [email protected]