suomeksi in english
Företaget Service Tag kontakt
AllmäntUppgiftVårt servicekoncept

Soctor Ab

Soctor arbetar med skolning och konsulttjänster för företagsledning.
Våra kunder är små och medelstora företag, samt privata och offentliga organisationer som erbjuder utbildning.

Soctor grundades i mars 2010. Soctors strategi är att bilda kontaktnätverk med kunniga och pålitliga partners.
En tillsammans skräddarsydd servicemix är ett verktyg som gör att de mål kunden ställt kan nås.

I tjäntserna till företagsägarna och i konsulttjänsterna är vi specialiserade på verksamhetsförändringar för företagsledningen.
Genom skolning och utbildning är det möjligt att implementera de nya processerna i praktiken.
Utbildningsplaneringen och utbildningsförverkligandet baserar sig på pedagogisk kompetens och diger arbetslivserfarenhet.

Namnet Soctor är en kombination från orden Doctor och Second Opinion.

Bekanta er gärna med våra tjänster.

Soctor Oy   |   Brunkomin Rantatie 155, 10410 Åminnefors   |   Finland   |   Tfn +358 50 556 7673   |   Fax +358 19 238 925   |   [email protected]